فارسی دهم

معرفی منابع کمک درسی فارسی دهم

کتاب فارسی دهم مشخصات نقد و بررسی کتاب فارسی دهم شامل 18 درس می باشد. پس از هر درس به منظور بررسی بیشتر، سه قلمرو (زبانی، ادبی و فکری) آورده شده است. دانلود کتاب فارسی دهم گاج مشخصات نقد و بررسی مؤلفین: نعمت اله بوالحسنی- علی مرتضوی- خدایار قربانی تعداد صفحه: 360 انتشارات: گاج سری: …

معرفی منابع کمک درسی فارسی دهم ادامه »